Uwch Dîm Rheoli

Arweinydd Iechyd Rhyngwladol, Dirprwy Gyfarwyddwr

Dr Mariana Dyakova

Darllen mwy

Uwch Arbenigwr Iechyd Cyhoeddus

Dr Rebecca Hill

Darllen mwy

Arweiniydd Polisi, Dirprwy Gyfarwyddwr

Dr Sumina Azam

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Rhaglen

Joanne Hopkins

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Polisi a Iechyd Rhyngwladol

Professor Mark A. Bellis, OBE

Darllen mwy

Rheolwr Busnes a Llywodraethu

Tracy Black

Darllen mwy

Staff

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Abigail Instone

Darllen mwy

Uwch Swyddog Polisi

Adam Jones

Darllen mwy

Rheolwr Cymorth Busnes

Adele Bowler

Darllen mwy

Uwch Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus

Alex Walker

Darllen mwy

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Andrew Cotter-Roberts

Darllen mwy

Swyddog Cymorth Prosiectau

Angie Kirby

Darllen mwy

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Anna Stielke

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Rhaglen - Uned Gwyddoniaeth Ymddygiadol / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Ashley Gould

Darllen mwy

Uwch Ymchwilydd Polisi/Ystadegydd Iechyd y Cyhoedd

Dr Ben Gascoyne

Darllen mwy

Rheolwr Cyfathrebu Uned Atal Trais Cymru

Bryony Parry

Darllen mwy

Arweiniad strategol Canolbwynt Iechyd a Chynaladwyedd

Cathy Weatherup

Darllen mwy

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus

Claire Beynon

Darllen mwy

Swyddog Cymorth Prosiectau/Cynorthwy-ydd Personol

Corinne Bourke

Darllen mwy

Cydlynydd Iechyd Rhyngwladol

Daniela Stewart

Darllen mwy

Cydlynydd Iechyd Rhyngwladol

Daniela Stewart

Darllen mwy

Swyddog Cymorth Iechyd a Chynaliadwyedd

Debbie Worland

Darllen mwy

Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus    

Dr Hayley Janssen

Darllen mwy

Swyddog Ymchwil

Dr Kat Ford

Darllen mwy

Uwch Arbenigwr Polisi

Dr. Louisa Petchey

Darllen mwy

Rheolwr Busnes

Elena Wood

Darllen mwy

Rheolwr Cymorth Busnes i, Profiadau Plentyndod Anffafriol (ACE) Cefnogaeth Hub

Ellie Toll

Darllen mwy

Rheolwr Canlyniadau Atal Trais/Arweinydd Ymchwil

Emma Barton

Darllen mwy

Gwyddonydd Iechyd Cyhoeddus (Iechyd Rhyngwladol)

James Allen

Darllen mwy

Rheolwr Cymorth Rhaglen, ACEs, Atal Cyfiawnder Troseddol a Thrais

Joseff Bromwell

Darllen mwy

Gweinyddwr Tîm

Julie Sloan

Darllen mwy

Rheolwr Ymchwil a Datblygu Gallu (Prosiectau Arbenigol)

Karen Hughes

Darllen mwy