Uwch Dîm Rheoli

Arweinydd Iechyd Rhyngwladol, Dirprwy Gyfarwyddwr

Dr Mariana Dyakova

Darllen mwy

Uwch Arbenigwr Iechyd Cyhoeddus

Dr Rebecca Hill

Darllen mwy

Arweiniydd Polisi, Dirprwy Gyfarwyddwr

Dr Sumina Azam

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Rhaglen

Joanne Hopkins

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Polisi a Iechyd Rhyngwladol

Professor Mark A. Bellis, OBE

Darllen mwy

Pennaeth Cynllunio a Chymorth Busnes

Tracy Black

Darllen mwy

Staff

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Abigail Malcolm

Darllen mwy

Rheolwr Cymorth Busnes

Adele Bowler

Darllen mwy

Uwch Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus

Alex Walker

Darllen mwy

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Andrew Cotter-Roberts

Darllen mwy

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Anna Stielke

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Rhaglen - Uned Gwyddoniaeth Ymddygiadol / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Ashley Gould

Darllen mwy

Uwch Ymchwilydd Polisi/Ystadegydd Iechyd y Cyhoedd

Dr Ben Gascoyne

Darllen mwy

Rheolwr Cyfathrebu Uned Atal Trais Cymru

Bryony Parry

Darllen mwy

Cydlynydd Iechyd Rhyngwladol

Daniela Stewart

Darllen mwy

Swyddog Cymorth Iechyd a Chynaliadwyedd

Debbie Worland

Darllen mwy

Cofrestrydd Arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus

Dr Emily Clark

Darllen mwy

Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus    

Dr Hayley Janssen

Darllen mwy

Swyddog Ymchwil

Dr Kat Ford

Darllen mwy

Uwch Arbenigwr Polisi

Dr. Louisa Petchey

Darllen mwy

Rheolwr Busnes

Elena Wood

Darllen mwy

Rheolwr Canlyniadau Atal Trais/Arweinydd Ymchwil

Emma Barton

Darllen mwy

Rheolwr Rhaglen Datblygiad Cynaliadwy

Eurgain Powell

Darllen mwy

Swyddog Cefnogi Prosiect

Henrietta Okunzuwa

Darllen mwy

Gwyddonydd Iechyd Cyhoeddus (Iechyd Rhyngwladol)

James Allen

Darllen mwy

Rheolwr Cymorth Rhaglen, ACEs, Atal Cyfiawnder Troseddol a Thrais

Joseff Bromwell

Darllen mwy

Gweinyddwr Tîm

Julie Sloan

Darllen mwy

Rheolwr Ymchwil a Datblygu Gallu (Prosiectau Arbenigol)

Karen Hughes

Darllen mwy

Cynorthwy-ydd Personol

Katarina Chacon

Darllen mwy

Rheolwr Rhaglen Iechyd Rhyngwladol

Kathryn Ashton

Darllen mwy

Uwch Swyddog Cymorth Prosiectau

Katie Cresswell

Darllen mwy

Cymorth Corfforaethol a Digwyddiadau a Chynorthwyydd Personol i'r Athro Mark Bellis

Kelly Edwards

Darllen mwy