Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Adnewyddu tai Llangeinwyr, Cwm Garw (Saesneg yn unig) Eva Elliott and Gareth Williams 2002 Lawrlwythwch yr adroddiad Tai
Adfer Tir Ffatri Phurnacite, Abercwmboi (Saesneg yn unig) Rhondda Cynon Taff / Merthyr, Bro Taf HA 2003 Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio a Defnyddio Tir
A COVID-19 pandemic world and beyond: The public health impact of Home and Agile Working in Wales – Supporting Information Report (Saesneg yn unig) Liz Green, Richard Lewis, Laura Evans, Laura Morgan, Lee Parry-Williams, Sumina Azam, Mark A Bellis 2020 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd a Lles