Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Does unman yn debyg i gartref? Archwilio effaith iechyd a llesiant COVID-19 ar dai heb ddiogelwch: Adroddiad Atodol (Saesneg yn unig) Louise Woodfine, Liz Green, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Christian Heathcote-Elliott, Charlotte Grey, Yoric Irving-Clarke, Matthew Kennedy, Catherine May, Sumina Azam, Mark Bellis 2021, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi, Tai
Does unman yn debyg i gartref? Archwilio effaith iechyd a llesiant COVID-19 ar dai heb ddiogelwch: Adroddiad Cryno Louise Woodfine, Liz Green, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Christian Heathcote-Elliott, Charlotte Grey, Yoric Irving-Clarke, Matthew Kennedy, Catherine May, Sumina Azam, Mark Bellis 2021, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi, Tai
Gweithdy Asesu Effaith Iechyd Cyfranogol Cyflym (HIA) – Peilot ar gyfer mynediad ar-lein i brofion clamydia / Gonorrhea (saesneg yn unig) Nerys Edmonds, Laura Evans, Liz Green, Ed Huckle Uned Gymorth Asesu Effaith Iechyd Cymru Cysylltodd yr Arweinydd Iechyd Rhywiol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ag Uned Gymorth Asesu Effaith Iechyd Cymru (WHIASU) i gefnogi gweithdy HIA Cyfranogol Cyflym ar y peilot ar gyfer mynediad ar-lein i brofion clamydia / Gonorrhea. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd
Yr Effaith ar Iechyd Meddwl a Llesiant Pobl yn Sgîl Clwy’r Traed a’r Genau Yng Nghymru (Saesneg yn unig) Jenny Deaville Joyce Kenkre Jamal Ameen Pat Davies Helen Hughes Glynis Bennett Ian Mansell Lesley Jones 2003 Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd yr Amgylchedd
Ymarferydd Iechyd Cymunedol, Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Brychdyn (Saesneg yn unig) Wrecsam 2005, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Strategaeth Ystadau Gofal Sylfaenol (Saesneg yn unig) Conwy 2006, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
HIA Strategaeth Llety Swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (saesneg yn unig) Siwan R Jones, Liz Green Mae'r HIA yn cyfrannu at y dystiolaeth gyfredol sydd wedi'i chasglu a'r ymgysylltiad eang â rhanddeiliaid a gynhaliwyd gan Adran Rheoli Ystadau ac Asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i lywio'r Strategaeth Llety Swyddfa (OAS) a chyfrannu at ei datblygiad. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cynllunio a Defnyddio Tir, Datblygu Economaidd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Saesneg yn unig) Angelsey 2008, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
Strategaeth Dai Leol ddrafft, Conwy (Saesneg yn unig) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2014, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Tai
Drafft o’r Strategaeth Cydlyniant Cymunedol Wrecsam 2008, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles