Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Strategaeth a ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol, Wrecsam (Saesneg yn unig) Wrecsam 2007, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cynllunio a Defnyddio Tir, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Rhaglen Adfywio Bywyd y Bae+, Bae Colwyn (Saesneg yn unig) Conwy 2012, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio, Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd
Pwll Glo Brig Margam – Estyniad Arfaethedig (Saesneg yn unig) Alison Golby and Carolyn Lester 2005 Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cloddio Glo Brig, Cynllunio a Defnyddio Tir, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl – elfen Mannau Gwyrdd (Saesneg yn unig) Sir Ddinbych 2014, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Tai
Prosiect Gwella Gorsaf Drenau Llandudno Arfaethedig (Saesneg yn unig) Conwy 2011, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cynllunio a Defnyddio Tir, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Trafnidiaeth
Prosiect Galluogi, Partneriaeth Parc Caia (Saesneg yn unig) Jo Perera, Sharon Mason, and Liz Green 2005, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Prosiect Coed Actif, Machynlleth (Saesneg yn unig) Powys 2015 Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd
Prosiect Cam Ymlaen (Saesneg yn unig) Conwy 2008, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Prosiect BRAND, Caergybi (Saesneg yn unig) Liz Green and Lee Parry-Williams 2013, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio, Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd (Saesneg yn unig) Catherine Chin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2015, Cyflym, Ôl-syllol Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles