Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Strategaeth a ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol, Wrecsam (Saesneg yn unig) Wrecsam 2007, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio a Defnyddio Tir
Rhaglen Adfywio Bywyd y Bae+, Bae Colwyn (Saesneg yn unig) Conwy 2012, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio
Pwll Glo Brig Margam – Estyniad Arfaethedig (Saesneg yn unig) Alison Golby and Carolyn Lester 2005 Lawrlwythwch yr adroddiad Cloddio Glo Brig
Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl – elfen Mannau Gwyrdd (Saesneg yn unig) Sir Ddinbych 2014, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Tai
Prosiect Gwella Gorsaf Drenau Llandudno Arfaethedig (Saesneg yn unig) Conwy 2011, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio Trafnidiaeth
Prosiect Galluogi, Partneriaeth Parc Caia (Saesneg yn unig) Jo Perera, Sharon Mason, and Liz Green 2005, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Grwpiau Agored i Niwed
Prosiect Coed Actif, Machynlleth (Saesneg yn unig) Powys 2015 Lawrlwythwch yr adroddiad Gweithgarwch Corfforol
Prosiect Cam Ymlaen (Saesneg yn unig) Conwy 2008, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Grwpiau Agored i Niwed
Prosiect BRAND, Caergybi (Saesneg yn unig) Liz Green and Lee Parry-Williams 2013, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio
Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd (Saesneg yn unig) Catherine Chin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2015, Cyflym, Ôl-syllol Lawrlwythwch yr adroddiad Gweithgarwch Corfforol