Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Adroddiad Gwybodaeth Atodol (Saesneg yn unig) Rachel Andrew, Mark Drane, Liz Green, Richard Lewis, Angharad Wooldridge 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Astudiaeth achos Rachel Andrew, Mark Drane, Liz Green, Richard Lewis, Angharad Wooldridge 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Ffeithlun Rachel Andrew, Mark Drane, Liz Green, Richard Lewis, Angharad Wooldridge 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Health and Wellbeing, Health Inequalities, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Crynodeb Gweithredol Rachel Andrew, Mark Drane, Liz Green, Richard Lewis, Angharad Wooldridge 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Adroddiad Cryno Rachel Andrew, Mark Drane, Liz Green, Richard Lewis, Angharad Wooldridge 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Diogelu lles meddyliol cenedlaethau’r dyfodol: dysgu o COVID-19 ar gyfer y tymor hir. Dull Asesu Effaith Lles Meddyliol: Adroddiad Technegol (Saesneg yn unig) Nerys Edmonds, Laura Morgan, Huw Arfon Thomas, Michael Fletcher, Lee Parry Williams, Laura Evans, Liz Green, Sumina Azam, Mark A Bellis 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Diogelu lles meddyliol cenedlaethau’r dyfodol: dysgu o COVID-19 ar gyfer y tymor hir. Dull Asesu Effaith Lles Meddyliol: Ffeithlun Nerys Edmonds, Laura Morgan, Huw Arfon Thomas, Michael Fletcher, Lee Parry Williams, Laura Evans, Liz Green, Sumina Azam, Mark A Bellis 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Diogelu lles meddyliol cenedlaethau’r dyfodol: dysgu o COVID-19 ar gyfer y tymor hir. Dull Asesu Effaith Lles Meddyliol: Crynodeb Gweithredol Nerys Edmonds, Laura Morgan, Huw Arfon Thomas, Michael Fletcher, Lee Parry Williams, Laura Evans, Liz Green, Sumina Azam, Mark A Bellis 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Diogelu lles meddyliol cenedlaethau’r dyfodol: dysgu o COVID-19 ar gyfer y tymor hir – Dull Asesu Effaith Lles Meddyliol: Adroddiad Prif Ganfyddiadau Nerys Edmonds, Laura Morgan, Huw Arfon Thomas, Michael Fletcher, Lee Parry Williams, Laura Evans, Liz Green, Sumina Azam, Mark A Bellis 2022 Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Does unman yn debyg i gartref? Archwilio effaith iechyd a llesiant COVID-19 ar dai heb ddiogelwch: Adroddiad Atodol (Saesneg yn unig) Louise Woodfine, Liz Green, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Christian Heathcote-Elliott, Charlotte Grey, Yoric Irving-Clarke, Matthew Kennedy, Catherine May, Sumina Azam, Mark Bellis 2021, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi, Tai