Canllawiau ac Adroddiadau

I gael mynediad at ystod o adnoddau sy’n ymwneud â chynllunio gofodol, cliciwch yma a dewis ‘cynllunio’ yn allweddair i chi. Ar gyfer canllawiau HIA, dewiswch ‘Asesiad o’r Effaith ar Iechyd’ fel eich gair allweddol. Gall meysydd eraill fel iechyd a llesiant, tai a thrafnidiaeth fod o ddiddordeb hefyd.

Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd (HIA)

I gael mynediad at ystod o Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd sy’n ymwneud â chynllunio gofodol, cliciwch yma a dewiswch ‘cynllunio defnydd tir’ o’r gwymplen pwnc. Gall meysydd eraill megis iechyd a llesiant, tai, adfywio, trafnidiaeth a rheoli gwastraff fod o ddiddordeb hefyd.

Offer a Thempledi

Tystiolaeth a Data