Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ y Gyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth i Gymru gyfan, ac yn darparu arweiniad, hyfforddiant, adnoddau a gwybodaeth ar gynnal HIA, sef dull o nodi’r effeithiau ar iechyd a llesiant a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd mewn polisïau, cynlluniau a chynigion, ac ‘Iechyd ym Mhob Polisi’ (HiAP).

Ein Tîm