13 Mawrth 2020

Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a rhestrau gwirio ac offer rhyngweithiol newydd ar gael

Gweler isod Fframwaith Sicrwydd Ansawdd WHIASU, ynghyd â’n hoffer a’n rhestrau gwirio rhyngweithiol sydd newydd eu cynllunio. Fframwaith Sicrwydd Ansawdd WHIASU Templed Cwmpasu WHIASU Cofnod Gweithdy Asesu Effaith Iechyd WHIASU […]

Darllen mwy
14 Chwefror 2020

Gweithdy Creu Lleoedd, Iechyd a Llesiant, Caerdydd.

Cyflwynodd Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) y ‘Gweithdy Creu Lleoedd, Iechyd a Llesiant’ yng Nghaerdydd ar 30 Ionawr 2020. Roedd themâu’r diwrnod yn canolbwyntio ar ddarparu gwahanol […]

Darllen mwy
10 Chwefror 2020

Dogfennaeth ar-lein o sefydliadoli a chydweithrediad aml-sectoraidd yr Asesiad Effaith Iechyd (HIA) yn Ewrop (Saesneg yn Unig)

Rydym yn hapus i’ch hysbysu, bod crynodebau a chyflwyniadau sefydliadoli “cydweithredu aml-sectoraidd Asesu Effaith Iechyd (HIA) a chydweithrediad aml-sectoraidd yn Ewrop” a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2019 ym marseille ar-lein […]

Darllen mwy
17 Ionawr 2020

Cyhoeddi Astudiaeth Achos ar Ddefnydd WHIASU o’r Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus

Heddiw cyhoeddodd Public Health England astudiaeth achos ar sut y defnyddiodd WHIASU y Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus i ddatblygu fframwaith sgiliau a gwybodaeth ar gyfer ymarfer Asesu’r Effaith […]

Darllen mwy
7 Ionawr 2020

Digwyddiad masnach, iechyd a llesiant

O ganlyniad i’r penderfyniad i adael yr UE, bydd y DU yn datblygu ei bolisi masnach annibynnol am y tro cyntaf ers mwy na 40 mlynedd. Mae goblygiadau sylweddol yn […]

Darllen mwy
15 Tachwedd 2019

Gweithdy Creu Lleoedd, Iechyd a Llesiant

 Nod y gweithdy yw gwella, creu a chynllunio amgylchedau cynaliadwy iach trwy agenda iechyd y cyhoedd a chynllunio gofodol ar y cyd.  Mae hefyd yn ceisio pwysleisio arfer gorau ac […]

Darllen mwy
13 Tachwedd 2019

Cylchlythyr yr Hydref WHIASU

Hoffai tîm WHIASU rannu eu newyddion a’u cyflawniadau diweddaraf gyda chi dros yr ychydig fisoedd diwethaf, cliciwch yma i weld y cylchlythyr.

Darllen mwy
11 Hydref 2019

HIA Brexit – adroddiad byr newydd yn cael ei gyhoeddi heddiw (saesneg yn unig)

Heddiw mae uned cymorth HIA Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ‘Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru:  Ymagwedd Asesu’r Effaith ar Iechyd – Adolygiad a Diweddariad Cyflym’.   Mae […]

Darllen mwy
4 Hydref 2019

Sesiynau Hyfforddiant HIA Cyflym

Mae dyddiadau newydd wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer y Sesiynau Hyfforddiant HIA Cyflym yn Ionawr a Mawrth 2020. Cliciwch yma am fwy o fanylion am y cwrs. Cliciwch yma i gael y furflen […]

Darllen mwy