Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ y Gyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth i Gymru gyfan, ac yn darparu arweiniad, hyfforddiant, adnoddau a gwybodaeth ar gynnal HIA, sef dull o nodi’r effeithiau ar iechyd a llesiant a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd mewn polisïau, cynlluniau a chynigion, ac ‘Iechyd ym Mhob Polisi’ (HiAP).

Ein Tîm

Liz GreenCyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd

Lee Parry-WilliamsUwch Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus (Polisi ac Asesu Effaith ar Iechyd)

Nerys EdmondsPrif Swyddog Datblygu Asesiad Effaith Iechyd

Kathryn AshtonRheolwr Rhaglen Iechyd Rhyngwladol (3 diwrnod yr wythnos)Prif Swyddog Datblygu Asesu’r Effaith ar Iechyd (1 diwrnod yr wythnos)

Laura EvansYmarferydd Iechyd Cyhoeddus (Polisi ac Asesu Effaith ar Iechyd)

Michael FletcherSwyddog Cymorth Polisi

Elsie CarolinCynorthwy-ydd Personol