Hoffai tîm WHIASU rannu eu newyddion a’u cyflawniadau diweddaraf gyda chi dros yr ychydig fisoedd diwethaf, cliciwch yma i weld y cylchlythyr.