Os hoffech gysylltu, anfonwch e-bost i [email protected]

Dewch o hyd i ni ar Twitter

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.