« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Louisa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018. Yn ei rôl gyfredol, mae Louisa yn rheoli’r tîm Polisi ac yn arwain partneriaeth gydweithredol gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar wreiddio’r ffordd hirdymor o weithio yn y gwaith o feddwl a chynllunio ar gyfer cyrff cyhoeddus. Cyn y penodiad hwn, dylanwadodd Louisa ar bolisi ac arferion ar ran elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol, a chwblhaodd PhD mewn Geneteg Ddatblygiadol.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl