Dechreuwyd ffrwd waith Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i lywio, ac fel cynnyrch i ymateb esblygol iechyd y cyhoedd i COVID-19 a’r cynlluniau adferiad yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol COVID-19, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad, er mwyn deall ac archwilio atebion ar gyfer mynd i’r afael â’r effeithiau iechyd, lles, cymdeithasol ac economaidd parhaus ac sydd yn dod i’r amlwg (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens (née Ellis)
Chwilio'r holl adnoddau