Mae Strategaeth Iechyd Ryngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi cyflawni ein rôl genedlaethol, ein blaenoriaethau strategol a’n hamcanion llesiant yn llwyddiannus. Mae proses ymgynghori eang, gyda chefnogaeth adolygiad llenyddiaeth a mapio gwaith rhyngwladol a chydweithrediadau ar draws y sefydliad wedi ein galluogi i nodi tair blaenoriaeth strategol a chwe amcan strategol ar gyfer y deng mlynedd nesaf. Mae’r blaenoriaethau a’r amcanion yn gyd-ddibynnol ac yn ffafriol i gydgrynhoi, cydlyniad a sicrhau mwy o effaith i gefnogi’r strategaeth sefydliadol 10 mlynedd sydd ar ddod a’n cynlluniau strategol 3 blynedd.

Wedi’i datblygu yn 2017, mae Strategaeth Iechyd Ryngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi cyflawni ein rôl genedlaethol, ein blaenoriaethau strategol a’n hamcanion llesiant yn llwyddiannus. Mae proses ymgynghori eang, gyda chefnogaeth adolygiad llenyddiaeth a mapio gwaith rhyngwladol a chydweithrediadau ar draws y sefydliad wedi ein galluogi i nodi tair blaenoriaeth strategol a chwe amcan strategol ar gyfer y deng mlynedd nesaf, o’i lansio yn 2017 tan 2027.

Mae Strategaeth Iechyd Ryngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael yma