Mae yna lawer o ffyrdd i gysylltu â’r Tîm Iechyd Rhyngwladol. Rydyn ni ar Twitter @phwwhocc a Facebook Phwwhocc, neu gallwch ysgrifennu atom yn:

International Health Team c/o WHO CC

Floor 5, Public Health Wales,
Number 2 Capital Quarter,
Tyndall Street,
Cardiff
CF10 4BZ

Ffôn: +44 02920 227744
E-bost: enquiries@wales.nhs.uk