Mae Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad, mewn cydweithrediaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi datblygu pecyn cymorth polisi ‘Atal Trais, Hybu Heddwch’ i atal a mynd i’r afael â thrais rhyngbersonol, ar y cyd ac eithafol. Mae’r pecyn cymorth yn crynhoi tystiolaeth ar atal pob math o drais ac ymddygiad treisgar, gan archwilio buddion economaidd yr ymagwedd hon.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch yr adroddiad llawn. (Saesneg yn unig)