Mae sawl ffordd o gysylltu â Chanolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd. Rydym ar cyfryngau cymdeithasol, neu gallwch gysylltu’n uniongyrchol trwy yrru neges i ni trwy’r ffurflen.

Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi mewn Iechyd a Lles

Llawr 5, Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Rhif 2 Capital Quarter,
Stryd Tyndall,
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: +44 02920 227744
E-bost: enquiries@wales.nhs.uk