Mae’r astudiaeth hon yn mynd i’r afael â’r bylchau mewn gwybodaeth am brofiadau oedolion sydd yn geiswyr lloches ac yn ffoaduriaid yng Nghymru o wasanaethau iechyd, er mwyn llywio polisi ac ymarfer gyda’r nod o wireddu uchelgais Cymru i fod yn Genedl Noddfa, a chefnogi’r sylw cyffredinol y mae iechyd yn ei gael yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Awduron: Ashrafunessa Khanom, Wdad Alanazy+ 20 mwy
, Lauren Couzens (née Ellis), Bridie Angela Evans, Lucy Fagan, Alex Glendenning, Matthew Jones, Ann John, Talha Khan, Mark Rhys Kingston, Catrin Manning, Sam Moyo, Alison Porter, Melody Rhydderch, Gill Richardson, Grace Rungua, Daphne Russell, Ian Russell, Rebecca Scott, Anna Stielke, Victoria Williams, Helen Snooks
Chwilio'r holl adnoddau