Dr Mariana Dyakova MD, MPH, PhD, FFPH

Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Arweinydd Iechyd Rhyngwladol Darllen mwy

Lauren Couzens Bsc (Hons), MPH, UKPHR

Uwch Reolwr Prosiect Darllen mwy

Kathryn Ashton MSc Cert PPH (Open) BSc Econ (Hons)

Rheolwr Rhaglen Iechyd Rhyngwladol Darllen mwy

Liz Green

Yn Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol/Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd Darllen mwy

Rajendra Kadel

Economegydd Iechyd Darllen mwy

Sara Cooklin Urbano

Gwyddonydd Iechyd y Cyhoedd Darllen mwy

Karen Hughes

Rheolwr Ymchwil a Datblygu Gallu Darllen mwy

Sara Wood

Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd Darllen mwy

Anna Stielke Bsc, Msc

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol Darllen mwy

Daniela Stewart

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol Darllen mwy

Michael Darke

Rheolwr Perfformiad a Llywodraethu Darllen mwy

Rebecca Masters

Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol Darllen mwy

Ashley Gould

Cyfarwyddwr Rhaglen – Uned Gwyddoniaeth Ymddygiadol / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd Darllen mwy

Abigail Malcolm (née Instone)

Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol Darllen mwy

Jo Peden

Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus ac Iechyd Rhyngwladol Darllen mwy

Alice Cline

Uwch Arbenigwr Newid Ymddygiad Darllen mwy

Nicky Knowles

Uwch Arbenigwr Gwyddor Ymddygiad Darllen mwy

Dr Emily Clark

Cofrestrydd Arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus Darllen mwy

Laura Holt

Uwch Swyddog Iechyd Rhyngwladol Darllen mwy

Aimée Challenger

Ddadansoddwr Meintiol a Chydlynydd Data Darllen mwy

Dr Catherine Sharp

Ymchwilwyr Iechyd Cyhoeddus Darllen mwy

Jonathan West

Pennaeth Gwyddor Ymddygiad Darllen mwy

Leah Silva

Uwch Bolisi a Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol Darllen mwy

Joanne Morris

Swyddog Cymorth Prosiectau/Cynorthwy-ydd Personol Darllen mwy

Katarina Chacon

Cynorthwy-ydd Personol Darllen mwy