« Cyfeiriadur staff

Mae cefndir Vicky ym maes rheoli yn y diwydiant lletygarwch.  Yn y 6-7 mlynedd ddiwethaf, mae Vicky wedi gweithio fel Cynorthwyydd Personol yn y sector preifat a chyhoeddus, cyn dechrau gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Ionawr 2017 fel Cynorthwyydd Personol i ddau ymgynghorydd yn y Gyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol.  Mae Vicky’n gweithio fel Swyddog Cefnogi Prosiectau i WHIASU 1 diwrnod yr wythnos, yn ogystal â gweithio yn yr un swydd i’r tîm corfforaethol.