« Cyfeiriadur staff

Mae Oliver yn economegydd iechyd profiadol a ymunodd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2021. Mae Oliver yn gyfrifol am asesu effaith economaidd gwahanol ymyriadau polisi, a hefyd am gynnal dadansoddiadau iechyd cyhoeddus ehangach. Mae gan Oliver ddiddordeb arbennig mewn dadansoddi cost-effeithiolrwydd, modelu dadansoddol penderfyniadau a dadansoddiadau ystadegol o ddata iechyd cyhoeddus mawr. Cyn dechrau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, bu Oliver yn gweithio fel economegydd iechyd yn arwain ar ddatblygu modelau mathemategol de novo o afiechydon, gyda phrofiad mewn afiechydon anhrosglwyddadwy a heintus.