« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Nerys ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2014.  Mae Nerys yn gweithio i WHIASU lle mae’n datblygu a darparu gwaith meithrin gallu i Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) ar draws sectorau ac yn arwain HIA strategol, ar Brexit a Newid yn yr Hinsawdd.  Mae cefndir Nerys yn y maes nyrsio iechyd meddwl ac mae wedi arwain gwaith o ddatblygu a chyflenwi strategaethau hybu iechyd meddwl.  Mae’n gyd-awdur y Pecyn Offer Asesu’r Effaith ar Lesiant ac mae ganddi brofiad sylweddol o gyflenwi a meithrin gallu i Asesu’r Effaith ar Lesiant.  Mae Nerys yn Ddarlithydd Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl