« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Mischa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Tachwedd 2018 fel rhan o’r timau Polisi a Rhyngwladol. Yn flaenorol, gweithiodd am 10 mlynedd ym Mrwsel yn cynrychioli cymdeithasau meddygol Ewropeaidd gwahanol. Yn ei amser rhydd, mae’n hoffi bod yn yr awyr agored naill ai’n beicio, yn rhedeg neu’n cerdded.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl