« Cyfeiriadur staff

Mae Lee wedi gweithio ym maes iechyd y cyhoedd ers 2001. Ymunodd Lee ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2008 fel aelod o Dîm Lleol Gogledd Cymru a daeth yn aelod o dîm WIHASU yn 2015.  Mae rolau Lee yn y gorffennol wedi canolbwyntio ar ddatblygu cymunedol ac mae’n cymhwyso’r egwyddorion a lywiodd y gwaith hwnnw yn ei rôl yn WHIASU.  Mae Lee yn cynnal hyfforddiant Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA), yn cefnogi a hwyluso HIA ac yn hyrwyddo HIA gydag ystod eang o bartneriaid ar draws lleoliadau a sectorau yng Nghymru a thu hwnt.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl