« Cyfeiriadur staff
Emily Williams profile photo placeholder image

Ymunodd Emily â’r tîm Busnes ym mis Medi 2023, gan gynorthwyo gyda thasgau recriwtio a chyllid a darparu cymorth i’r tîm. Yn 2022, cwblhaodd ei PhD mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwaed Cymru a oedd yn cynnwys datblygu modelau i drefnu clinigau a staff rhoi gwaed yn y ffordd orau bosibl, gan leihau costau, a sicrhau bod y cyflenwad yn ymateb i’r galw. Yn ei hamser hamdden, mae Emily yn mwynhau peintio a theithio.