« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Daniela ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2019 fel Cynorthwyydd Personol i Ymgynghorwyr ein cyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol; ac mae ar hyn o bryd yn gweithio fel Cydlynydd Iechyd Rhyngwladol i’n Tîm Iechyd Rhyngwladol. Mae Daniela yn cynorthwyo ac mae’n gysylltiedig â holl ffrydiau gwaith cyfredol y tîm, yn cynorthwyo’r gwaith o gynllunio, rheoli a chyflwyno ein prosiectau. Mae ganddi ddiddordeb mewn cydraddoldeb ac mae ei sgiliau yn cynnwys; ymgysylltu rhanddeiliaid a chydweithredu, trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau, rheoli dyddiaduron, cymryd cofnodion, ymchwil a chydgrynhoi data, cynllunio a chydlynu prosiectau.