« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Corinne â WHO CC yn 2020 ar ôl adleoli i Dde Cymru. Mae’n cynorthwyo Dr Mariana Dyakova a’r Tîm Iechyd Rhyngwladol ehangach. Mae ganddi deulu ifanc sydd yn ei chadw’n brysur iawn a maent yn mwynhau treulio amser yn yr awyr agored a chrwydro cefn gwlad.