« Cyfeiriadur staff

Mae Claire yn Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus. Mae hi hefyd yn Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gydymaith Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan Claire ystod eang o ddiddordebau gan gynnwys polisi, gordewdra plentyndod ac arweinyddiaeth systemau. Mae Claire yn aelod gweithgar o’r Gyfadran Iechyd Cyhoeddus ac yn aelod o nifer o’r Grwpiau Diddordeb Arbennig. Mae Claire yn aelod cyswllt o’r Cyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus ac yn aelod o’r Cyngor ADPH fel un o’r cynrychiolwyr cyswllt. Mae Claire wedi gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru er 2014 a chyn ymuno â’r tîm Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, bu’n gweithio yn y tîm iechyd cyhoeddus lleol yng Nghwm Taf Morgannwg yn arwain cynllunio’r rhaglen frechu COVID-19 lwyddiannus gyda ffocws ar leihau anghydraddoldebau. Cyn ei gyrfa ym maes iechyd cyhoeddus, bu Claire yn gweithio yn y GIG yn Lloegr ac mewn awdurdodau lleol mewn rolau uwch reoli.