« Cyfeiriadur staff

Angie yw’r Swyddog Cymorth Prosiect i’r Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n dod â’i hangerdd tuag at ddiogelu pobl a’r blaned i’w rôl.

Ers cwblhau hyfforddiant Llythrennedd Carbon yn 2017, mae Angie wedi datblygu a chyflwyno sesiynau cynaliadwyedd ar gyfer sawl digwyddiad sefydlu staff ac wedi annog ymddygiad cynaliadwy trwy eiriolaeth ac ymgysylltu. Mae hefyd wedi datblygu adnoddau i hwyluso newid cadarnhaol, fel yr Her Nodau Llesiant. Hyd yn hyn, mae wedi cwblhau dau fodiwl o’r MSc mewn Datblygu Cynaliadwy ar Waith yn UWE Bryste ac mae’n bwriadu parhau gyda’i hastudiaethau yn rhan-amser.

Mae’n angerddol am natur ac mae’n credu’n gryf bod mynediad at ofod gwyrdd nid yn unig yn hanfodol i iechyd a llesiant, ond hefyd yn ein helpu ni i feithrin perthynas iachach gyda’n hamgylchedd. Ers cwblhau Cwrs Garddwriaeth Ymarferol RHS (Lefel 2) yn 2018, mae Angie wedi dechrau prosiectau gwyrddio amrywiol, yn cynnwys cydweithrediad â phrosiect cymunedol, Tyfu Sgwrs y Stryd, i dir blaen gwyrdd yn ei chymdogaeth. Mae hefyd yn ymddiriedolwr i’r elusen Grow Cardiff.

Hefyd ac yn agos gysylltiedig, mae Angie yn ymarferydd creadigol, yn gantores-gyfansoddwraig ac yn fardd – gallwch wrando ar rai enghreifftiau o’i gwaith yma. Mae’n cael ei hysbrydoli gan natur yn arbennig ac mae wedi cydweithredu â phrosiectau cymunedol a sefydliadau amrywiol, yn cynnwys Maint Cymru ac Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.