« Cyfeiriadur staff

Ar hyn o bryd mae Alex yn gweithio yn Uned Atal Trais Cymru fel ymchwilydd yn archwilio profiadau tystion i drais a cham-drin yn y cartref yn ystod pandemig COVID-19. Yn ddiweddar dyfarnwyd ei PhD iddi ar gyfer yr astudiaeth, “Archwiliad o straeon pobl hŷn ac aelodau o’r teulu sy’n byw gyda dementia”. Yn ei hamser hamdden, mae Alex yn chwarae’r bas dwbl i Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd ac yn mwynhau mynd â’i chi am dro, teithio a darllen llyfrau.