« Cyfeiriadur staff

Mae Adam wedi gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ers mis Rhagfyr 2009. Rhwng 2009 a 2015, gwasanaethodd Adam fel Cydlynydd Cyswllt Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan, gan ymuno â’r Tîm Polisi oedd newydd ei sefydlu fel Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd – Polisi ym mis Hydref 2015. Daeth Adam yn Uwch Swyddog Polisi ym mis Medi 2019. Mae Adam yn cyfrannu at bob maes ymarfer iechyd y cyhoedd o safbwynt polisi ac mae ei ddiddordebau proffesiynol penodol yn cynnwys iechyd rhywiol, HIV a’r cysylltiadau rhwng iechyd a’r economi. Graddiodd mewn Gwleidyddiaeth yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd ac mae’n ymarferydd ac yn asesydd cofrestredig ar Gofrestr Iechyd y Cyhoedd y DU. Yn ei amser rhydd, mae Adam yn canolbwyntio ar ei ddiddordebau creadigol – ffotograffiaeth ac ysgrifennu.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl