Nod yr adroddiad hwn yw archwilio’r berthynas rhwng ACE a datblygu clefydau cronig a’r defnydd o ofal iechyd gan oedolion yng Nghymru.

Authors: Kathryn Ashton, Mark Bellis+ 3 mwy
, Alisha Davies, Katie Hardcastle, Karen Hughes
Chwilio'r holl adnoddau