Yn 2017 cychwynnodd WHO CC lyfr lloffion arbennig, yn nodi ymdrechion holl staff y gyfarwyddiaeth gan ddarparu archif barhaol a hawdd ei chyrraedd o’n gweithgarwch a’n cyflawniadau cilyddol. Dechreuwyd y llyfr lloffion yn dilyn adborth o’r arolwg staff fel ffordd o adnabod y gwaith caled ar draws y gyfarwyddiaeth o ran yr holl staff a gweithgareddau; nid dim ond yr elfennau hynny sydd i’w gweld yn yr IMTP.

Mae Llyfr Lloffion WHO CC yn ffordd o gasglu cynrychiolaeth weledol o werth ac effaith cyflawniadau staff. Mae’n ddathliad ac yn ein hatgoffa o’r gwaith gwych rydym yn ei gynhyrchu fel Cyfarwyddiaeth bob blwyddyn yn unigol ac mewn cydweithrediad â’r sefydliad ehangach, rhanddeiliaid a phartneriaid y tu allan i Iechyd Cyhoeddus Cymru – yng Nghymru a ledled y byd.

Chwilio'r holl adnoddau