Mae’r adolygiad hwn yn mapio trosolwg o gymhwyso Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) a Dadansoddiad Cost a Budd (SCBA) mewn llenyddiaeth bresennol i nodi gwerth cymdeithasol ymyriadau iechyd y cyhoedd yn ystod cyfnodau unigol cwrs bywyd.

Authors: Kathryn Ashton, Peter Schröder-Bäck+ 4 mwy
, Timo Clemens, Mariana Dyakova, Anna Stielke, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau