Archwiliodd yr astudiaeth hon y cysylltiad rhwng bod yn ddioddefwr trais yn blentyn a’r risg o ymosodiad corfforol, trais gan bartner rhywiol, ac erledigaeth trais rhywiol fel oedolyn.

Authors: Nadia Butler, Zara Quigg+ 1 mwy
, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau