24 May 2017

Pecyn Cymorth Atal Trais: Atal Trais, Hybu Heddwch

Mae Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad, mewn cydweithrediaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi datblygu pecyn cymorth polisi ‘Atal Trais, Hybu Heddwch’ i atal a mynd i’r afael â thrais rhyngbersonol, ar y cyd ac eithafol. Mae’r pecyn cymorth yn crynhoi tystiolaeth ar atal pob math o drais ac ymddygiad treisgar, gan archwilio buddion economaidd yr ymagwedd hon. […]

12 Ebrill 2017

MasterMind Prosiect

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi bod yn rhan o brosiect MasterMind Ewrop ers mis Mawrth 2014. Daeth y prosiect hwn i ben ym mis Chwefror 2017. Nodau’r prosiect hwn oedd sicrhau bod triniaeth o ansawdd uchel ar gyfer iselder ar gael yn ehangach ar gyfer oedolion sy’n dioddef o’r salwch drwy ddefnyddio TGCh. Y nod oedd […]

14 Chwefror 2017

Cyfarfod y Gweithgor Iechyd ac SDG Arbenigol

Ar 17–19 Ionawr 2017, galwodd WHO Ewrop gyfarfod cyntaf y Gweithgor Iechyd a Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) Arbenigol gyda’r nod o gynorthwyo Ysgrifenyddiaeth WHO i ddrafftio’r map ffordd.  Cynhaliwyd y cyfarfod yn Swyddfa Ewropeaidd WHO dros Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Datblygu yn Fenis, yr Eidal. Amlygodd y cyfranogwyr bwysigrwydd SDG yn cyflawni iechyd a […]

2 Rhagfyr 2016

Cyhoeddi ail gatalog cyllid Ewropeaidd

Mae Is-adran Datblygu Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o gatalogau cyllid, yn cysylltu cyfleoedd cyllid yr Undeb Ewropeaidd (UE) â blaenoriaethau iechyd a lles Cymru. Mae’r gyfres o gatalogau yn rhan o waith y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gael cyllid yr UE ar […]

30 Mawrth 2016

Cyhoeddi catalog cyllid Ewropeaidd

Mae’r Is-adran Datblygu Iechyd wedi cynhyrchu catalog. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o friffiau gwybodaeth fel rhan o waith y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o ddatblygu gallu ar gyfer cael mynediad i gyllid yr UE ar draws y GIG yng Nghymru. Bydd y gyfres yn […]