Mae’r Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys a Choleg Brenhinol y Paediatryddion ac Iechyd Plant yn cynnal nifer o ddiwrnodau astudio sydd o ddiddordeb i weithwyr gofal iechyd a meddygol proffesiynol sy’n gweithio’n rhyngwladol.

Ar 5 Mawrth 2019, mae’r Coleg Brenhiol Meddygaeth Frys yn cynnal digwyddiad yn Llundain i fynd i’r afael ag Ymateb Meddygol mewn Trychinebau Dyngarol, gyda’r nod o gael dealltwriaeth well o gysyniadau a safonau dyngarol craidd, a gwerthfawrogi cymhlethdod a setiau sgiliau trawsbynciol ar gyfer cyflawni gwasanaethau iechyd mewn argyfyngau dyngarol.

Cael gwybod mwy.

30 Ebrill – 2 Mai 2019, mae Coleg Brenhinol y Paediatryddion ac Iechyd Plant yn trefnu cwrs hyfforddiant Argyfwng, Brysbennu a Thriniaeth (ETAT+). Mae ETAT+ yn ymyrraeth gynhwysfawr sydd wedi ei phrofi a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer ei rhoi ar waith mewn lleoliad heb lawer o adnoddau gan gyrraedd y plant tlotaf a mwyaf agored i niwed mewn ardaloedd gwledig a gerllaw ardaloedd trefol.

Cael gwybod mwy.