Cynhaliwyd Cynhadledd Iechyd flynyddol Cymru o Blaid Affrica ar 18 Hydref 2018. Fe’i cynhaliwyd yn y Deml Heddwch ac Iechyd ac fe’i noddwyd ar y cyd gan Rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Hyb Cymru Africa ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (IHCC).

Y thema eleni oedd Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Iechyd a chafodd y mynychwyr gyfle i glywed gan ystod o siaradwyr o Gymru ac yn rhyngwladol ar y ffordd y gallai ymgysylltu iechyd rhyngwladol gyfrannu at Gymru sydd yn fwy cyfrifol yn fyd-eang. Agorodd Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, y gynhadledd trwy rannu rhywfaint o’i brofiadau ei hun o weithio’n rhyngwladol a’r cyfleoedd a roddwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Trwy gydol y dydd, trafododd y mynychwyr destunau perthnasol yn cynnwys yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ddinesydd byd-eang yn y sector iechyd a sut i rymuso nyrsys a bydwragedd i gymryd eu lle wrth wraidd mynd i’r afael â heriau iechyd yr 21ain ganrif. Rhoddodd Dr Gill Richardson o Iechyd Cyhoeddus Cymru brif araith yn cyflwyno’r ffordd y mae’r IHCC a Siarter Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yn helpu i sefydlu gwaith iechyd rhyngwladol ar draws y GIG – gan roi buddion amlwg i staff a’r gwasanaeth. Clywodd y mynychwyr hefyd gan Dr Charles Msiska, Cyfarwyddwr Iechyd Talaith Ganolog Zambia, a Dr Magdalene Itumbi o Gyswllt Aberhonddu Molo yn Kenya, ar greu partneriaethau iechyd o fudd i’r ddwy ochr rhwng Cymru ac Affrica.

Trefnodd yr IHCC hefyd sesiwn grŵp poblogaidd iawn lle’r oedd y cyfranogwyr yn cael cyfle i drafod a chyfrannu at ddatblygiad yr hyfforddiant dinasyddiaeth fyd-eang cyntaf wedi ei anelu’n benodol at weithwyr iechyd proffesiynol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Hyb Cymru.