Mae’r podlediad hwn yn canolbwyntio ar gydweithrediaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru â Swyddfa Ranbarthol Ewrop WHO ac yn benodol ein gwaith ar y cyd ar ‘fuddsoddi ar gyfer iechyd a llesiant’ – beth mae hyn yn ei olygu; pam y mae’n bwysig; a sut mae’n berthnasol i bobl yng Nghymru a thu hwnt.

Fe wnaeth Dr Christoph Hamelmann, Pennaeth Swyddfa Ewropeaidd WHO ar gyfer Buddsoddi mewn Iechyd a Datblygiad (Fenis, yr Eidal) ymweld ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chawsom gyfle i siarad ag ef am y testun pwysig hwn. Cawsom gipolwg ar y cyfleoedd a’r heriau buddsoddi mewn iechyd a llesiant; dysgwyd nad yw’r polisïau a’r arferion buddsoddi presennol yn gynaliadwy; ac archwiliwyd opsiynau ac ymagweddau polisi allweddol ar gyfer buddsoddi er mwyn cyflawni’r safon iechyd uchaf y gellir ei gyrraedd ar gyfer pawb o bob oed.

I rwando ar y podlediadllawn, ewch I wefan PublicHealthNetwork. Am fwy o wybodaeth am Swyddfa WHO Ewrop dros Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Datblygu, ewch I wefan WHO EURO.