Gan ddod â gweithwyr iechyd y cyhoedd proffesiynol ar draws y DU ynghyd, canolbwyntiodd Cynhadledd Flynyddol Cyfadran Iechyd y Cyhoedd (FPH) 2017 ‘Iechyd y cyhoedd y tu hwnt i ffiniau: ysgogi newid gyda thystiolaeth’ ar ddwy thema allweddol eleni: rhoi tystiolaeth ar waith ac iechyd planedol. Roedd y Gynhadledd yn gyfle gwych i Iechyd Cyhoeddus Cymru ddangos arbenigedd achos yn y ddau faes.

Cyflwynodd Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) ei gwaith ar hyfforddiant Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol a’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru, gan gyfrannu at drafodaethau’r Gynhadledd ar y gwaith a wneir gan weithwyr iechyd y cyhoedd proffesiynol tuag at iechyd planedol.  Roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys sesiwn ar ’Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, o’r enw ‘Yr Hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw bydd y byd yn ei wneud yfory’ yn ogystal â chyflwyniad ar adnodd newydd sy’n cael ei ddatblygu i gefnogi cynllunio ac ymarferwyr iechyd yng Nghymru:  ‘Cynllunio ar gyfer Iechyd a Llesiant Gwell’. Cafodd poster ar yr adroddiad Gwneud Gwahaniaeth ei gyflwyno hefyd, yn dangos y defnydd o dystiolaeth rhyngwladol a chenedlaethol i lywio polisi yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth am y Gynhadledd, ewch i wefan Cyfadran Iechyd y Cyhoedd