Arolwg cartrefi ac ar-lein i gasglu barn 3,310 o unigolion yng Nghymru ar 19 datganiad iechyd y cyhoedd. Crëwyd wyth uwch broffil demograffig a phump yn ymwneud ag ymddygiad iechyd i archwilio gwahaniaethau barn.

Awduron: Catherine Sharp, Karen Hughes+ 2 mwy
, Lisa Di Lemma, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau